Vårens dimission

Stort grattis till alla nya studenter! Dimissionen äger traditionsenligt rum i gymnastiksalen i Svenska skolcentrum, lördagen den 3 juni kl. 10.30. Vi dimitterar närmare 100 studenter och dimissionen beräknas ta dryga två timmar. Efter dimissionen följer gruppfotografering och utbärning ur huset. Hela tillställningen beräknas vara slut kl. 13.
Det finns inte en begränsning vad gäller antalet gäster. Dörrarna till salen öppnas ca kl. 10.15 och vi uppmanar gästerna att komma i tid. Det är ont om parkeringsplatser på Svenska skolcentrums gård. Vi uppmanar därför gästerna att lämna sina bilar på parkeringsplatsen vid tågstationen, på hälsovårdsstationens parkeringsplats eller på Medix Biochemicas parkeringsplats mitt emot ungdomsgården.

Studenter från GGs 3.6.2017:
AHLSTEDT VICTORIA
ANDERSIN MICAELA
ANDERSSON PETTER
ARPPE NICOLAS
ARRAKOSKI ANTONIA
ASPELIN HELENA
BERGLUND NIKLAS
BJÖRKQVIST EMMA
BJÖRKSTÉN CASIMIR
BODÖ ALEX
BÄCKSTRÖM LINA
DAHLSTRÖM WILMA
DEGERLUND INA
ENGSTRÖM ANDREAS
ENGSTRÖM FILIP
FABRITIUS ELLA
GRANROTH SEBASTIAN
GUSTAFSSON BENJAMIN
HAGELSTAM CECILIA
HALME ERIN
HAMMARBERG WILHELM
HARTMAN BENJAMIN
HASSELBLATT LUCAS
HASSELBLATT MALIN
HOLMBERG ANNI
JENSEN CORINNA
JULIN von HELENE
JUVONEN CHRISTOFFER
JÖNSSON EMMA
KARLEMO KENNETH
KAUKOJÄRVI ALEX
KESKINEN JANNIKA
KIVIKANGAS MADELIN
KOCK JOACHIM
KOLSTER ALEX
KORKMAN NADIA
KOROLEFF MARINA
KORPELA DANI
LANGENSKIÖLD JAKOB
LEPPÄLAHTI REBECCA
LERCHE LOLA
LEVÄNEN ROBIN
LINDBERG ANNI
LINDEVALL JESPER
LINDFORS SEBASTIAN
LINDGREN NIKLAS
LINDHOLM ALEXANDER
LUNDÉN LINA
LÖNNQVIST MAXIMILIAN
MESTERTON VICTOR
NIEMI-KAIJA SYLVIA
NUMMELIN CELESTE
NYBERG MARIE
NYMAN ANTONIA
NYSTRÖM ANTON
PAETAU ROBIN
PAKARINEN AXEL
PENTTI JOHANNA
PETTERSSON STELLA
PUOTINEN PEIK
RAUNEMAA EMIL
RAUTIAINEN LOTTA
REGÅRDH MARKUS
REHNBERG AXEL
ROOS WALTER
ROSENLEW MAX
ROTHE MILLA
RÖNNBERG ANNIKA
SAAVALAINEN INKA
SALLINEN FANNY
SANDBERG OLIVER
SCHALIN FREJA
SCHALIN OSCAR
SCHNEIDER JONNA
SEBBAS LINDA
SENTIMENTI ALEXANDER
SIMOLA CAMILLA
SJÖBLOM PEIK
STENIUS EMMA
STENQVIST TANJA
SUNDELL CAISA
SUNDELL HENRIK
SUNDSTRÖM JANNA
TUOKILA PETTERI
TÖRRÖNEN CAROLINE
UITTO SANDRA
UKKONEN ELLA
VILDÉN SONJA
VIRTANEN MAX
WESTER LINE
WIKSTRÖM ARTUR
ZILLIACUS ANDREA
ÅSTRÖM HUGO
ÖHMAN JESSE
ÖSTERMAN MAXINE
ggs 2d vit