TS-vecka med toner - och målfärg på händerna!

Under årets TS-vecka ordnades nio ämnesöverskridande kurser eller kurser med fokus på kreativitet och färdigheter eller praktiska tillämpningar i ämnen. En av de kurser som arrangerades hette Skolkonsert i ton och bild. Här kan du läsa deltagarna Cecilia Andersens och Axels Broman upplevelser av kursen och en annorlunda vecka:

Under temaveckan fanns det flera olika temastudier man kunde välja mellan. Naturvetenskaplig Triathlon, gå på djupet och Tampere för att nämna några. Av ett sammanträffande råkade alla i mediegruppen ha samma temastudie, så vi kommer för det mesta förklara ur vår synvinkel hur vår temastudievecka gick till och hur en kan se ut.

 


Alla temastudier hade ett eget mål. De som for till Tammerfors skulle göra ett arbete om Tammerfors, de som valde gå på djupet skulle gå djupare och undersöka mer i ett visst ämne och i musik och bildkonst hade vi som mål att att förbereda inför skolkonserten den 30.4. Om man ville uppträda på skolkonserten var målet att öva in sitt uppträdande och i slutet av veckan få ett uppträdande klart för att uppvisas. De som ville arbeta med bildkonsten hade målet att skapa något visuellt som kan visas på skolkonserten och försköna omgivningen vid uppträdandena. Varje uppträdande skulle också få en introduktionsvideo som ska introducera artisterna och deras låtar. Det var alltså dessa mål som deltagarna fokuserade på under hela veckan.

På måndagen började vi med att ha en gemensam samling med handledarna, musiklärare Marina och bildkonstlärare Johanna. De förklarade hur veckan skulle gå till och att ifall vi behövde någonting skulle vi bara meddela. De meddelade också vilka utrymmen som vi fick använda och resten av arbetet fick vi göra själva. Resten av måndagen tillbringades sedan med att planera ett ungefärligt schema för veckan och vissa hann till och med börja på sina projekt. På tisdagen började det självständiga arbetet på riktigt. Eftersom vi visste vad vi hade för mål och hade en deadline var arbetet fritt så länge vi anmälde åt en handledare vad vi gjorde.

Man fick bestämma själv tider och var man jobbade vilket många tyckte var roligt då man själv fick ta ansvaret och bestämma. Vissa arbetade i skolan, vissa hemma och vissa for på exkursioner för att främja sitt arbete. Resten av vecka flöt på samma sätt tills fredagen. På morgonen fick vi ännu tid att arbeta och den tiden använde många till att editera de sista delarna av foton och videor och sätta de sista detaljerna på sina arbeten för att färdigställa dem. Vid tolv tiden samlades alla för att visa vad de åstadkommit. De som gjort bildkonst arbeten visade dem och de som övat på uppträdande framförde dem.

Vi alla i mediagruppen tyckte temaveckan var ett välkommet avbrott i vanliga skolarbetet och de andra deltagarna vi utfrågade höll med. En väldigt allmän åsikt var att faktumet att  man fick ta ansvaret själv var en bra sak och att veckan varit givande då man fått planera och bestämma själv. “Man fick själv välja vad man ville lära sig och ta initiativ till det”. Vissa hade också satt som ett mål att öva på ett helt nytt instrument vilket de berättade hade varit mycket givande. Problem som nämndes under veckan var främst med teknisk utrustning som strulade och att alla elever inte alltid var anträffbara försvårade lite produktionen av introduktions videorna. Kort och gott tyckte alla temaveckan var bra och den enda önskan för nästa år var att man skulle få arbeta med bildkonsten mera allmänt istället för till ett bestämt stycke.

Temastudierna inom musik och bildkonst verkade vara lyckade bland alla deltagarna. Alla fick sina projekt någorlunda klara under veckan och alla projekten kommer att uppvisas på skolkonserten den 30.4.Axel Broman och Cecilia Andersin

ggs 2d vit