Ämnesöverskridande TS-vecka

För tredje året i rad hade vi temastudievecka i början av april. Alla studerande avlade en TS-kurs under veckan och kunde välja mellan flera olika ämnesöverskridande temahelheter. Läs mer om TS-veckan i Marikas text. 


Under TS-veckan har programmet inte bestått av vanliga skoldagar. Eleverna har istället för att följa sina normala scheman fått ta del av ämnesöverskridande kurser under den så kallade temastudieveckan. Poängen är att eleverna i fem dagar jobbar med ett specifikt projekt för att avlägga en temakurs som kombinerar flera skolämnen. Det här året har till exempel gruppen “Normstorm” kombinerat modersmål, filosofi, religion och samhällslära och gruppen “Hjärnan” psykologi, hälsokunskap och biologi. Vi i mediagruppen har sprungit runt och dokumenterat de olika kursernas verksamhet i form av video, bilder och intervjuer.

                    

 
– Det viktiga med temaveckan är just att kurserna är ämnesöverskridande och bildar en större helhet än de vanliga skolämnena, säger psykologilärare Marcus Lång. Han lyfter fram att elevernas förmåga att samarbeta utvecklas under temaveckan.

– Efter lite fundering bestämde vi att hjärnforskarna inte själva fick välja grupperna de jobbar i. På det sättet arbetar man inte bara med sin bästa kompis utan är tvungen att samarbeta också med andra.


Alla kurser under temaveckan har ändå inte krävt samarbete. Alina Stendahl, som valt kursen “Gå på djupet”, har kunnat jobba självständigt med sitt projekt.

– Jag går på djupet kring hjärnskakningar eftersom jag själv har lidit av många sådana och är intresserad av det, berättar hon.

Stendahls arbetssätt har gått ut på att självständigt söka information om ett valfritt ämne. Hon har haft daglig träff med sin handledare Brita Långström för tidsplanering och genomgång av texten. Hennes slutprodukt blir en minst tio sidor lång vetenskaplig text skriven på dator.  

– Jag vill lära mig att förstå hjärnskakningar och samtidigt också blir bättre på att skriva vetenskapliga texter. Jag skulle ju i princip ha kunnat välja hjärnforskningskursen men jag kände att jag i den här hade mera frihet att välja exakt vad jag själv ville skriva om, säger Stendahl.


De fysikintresserade studerandena har haft möjligheten att delta i kursen “Energy”. Oskar Fagerhed och Casper Holmström har under en hektisk vecka försökt komma på ett nytt sätt att generera el.

– Jag förväntade mig att vi i den här kursen skulle få bygga ett eget kraftverk och det har vi också gjort. Det har varit riktigt coolt, säger Fagerhed.

– Jag ville också bygga något fysik-relaterat. Det har varit givande att själv få förverkliga sina ideér, men jag skulle ha önskat lite längre tid för det här än en vecka, säger Holmström. Fagerhed instämmer med att schemat varit intensivt.

– Exkursionerna till kärnkraftverket Olkiluoto och energitorget Helen tog hela tisdagen och onsdagsmorgonen. Vi har varit lite överallt och hamnat jobba ganska hårt, men det har varit jätteroligt och intressant.

Gruppen har kombinerat självständigt arbete och grupparbete. Under måndagen brainstormade de och delade upp arbetsuppgifterna för sina projekt. I slutet av veckan har de sedan fått leka proffsiga fysiker då de försökt förverkliga sina ideér.


Gruppen Normstorm har, som namnet också säger, behandlat och ifrågasatt olika normer i vårt samhälle.

– Vi började med en exkursion till Lovisa på måndagen och besökte även Kiasma på onsdagen för att se en normkritisk utställning. Vår grupp valde sedan att som slutprodukt göra en presentation om kvinnors utseende genom tiderna, berättar Sofia Lax.

– Vårt mål för den här kursen är att eleverna ska bli normkritiska, förstå vad normer är och i bästa fall också bli normkreativa, berättar filosofi- och religionslärare Nina Blomberg.

– Vi styrs oerhört mycket av vår omgivning eftersom det finns så mycket krav på hur vi ska se ut och hur vi ska uttrycka oss både verbalt och kroppsligt. Med kursen Normstorm vill vi lära eleverna att ifrågasätta detta och eventuellt skapa alternativ till normerna, säger modersmålslärare Jacob Töringe.


Marcus Lång instämmer med Töringes tankar om kritiskt tänkande.

– Med annorlunda kurser utvecklar eleverna både kreativt och kritiskt tänkande. De får också möjlighet att ta kontakt med någon utomstående expert inom ämnet de jobbar med, säger han.

Enligt Lång är kunskapsmålet i varje kurs inte det viktigaste. Han tycker däremot att sättet eleverna tar sig dit, det vill säga hur de jobbar och samarbetar, är viktigare än själva kunnandet.


Kursutbudet för temaveckan varierar från år till år.

– Vi lärare får själva skicka in förslag på temakurser som vi skulle vilja ha. Själv drar jag det här året en kurs som egentligen inte har något med mitt huvudämne att göra, säger tyskalärare Brita Långström.

Det här året fanns det elva kurser att välja mellan, varav två var reserverade till de som redan tidigare valt kursen “Ett geografiskt projekt” eller är på väg till Bosnien i maj. En del elever har alltså spenderat sin temavecka långt ifrån Grankulla i det varma Taiwan, men som tur har vi här på skolan kunnat följa med deras resa via sociala medier. Gruppen “Understanding genocide” har tagit temaveckan i akt och förberett sig för sin kommande exkursion till Bosnien med bland annat forskning i landets historia. De elever som varit i skolan har förutom hjärnforskning, fysik och normer haft möjligheten att jobba med olika språk i kursen “Hiki, maja, húhá - språk i världen”, mediakritik i “Bruk och missbruk av medier” och framställandet av den årliga skolkonserten i “Skolkonsert i ton, rörelse och bild”.

På skolområdet har det alltså hänt ett och annat avvikande under veckan. Det är inte varje dag som man ser egengjorda raketer avfyras eller hör elever tonsätta sina egna sånger i korridorerna. Men det är just det som är det fina med sådana här specialveckor - alla får fördjupa sig och skapa något nytt i sådant de är intresserade av. Det sägs ju att man ska slå sina kloka huvuden samman och det har vi i GGs verkligen gjort under årets temavecka!


Text: Marika Alkula

Intervjuer: Marika Alkula, Cecilia Andersin, Ronja Lönnqvist, Mimmi Frank

Bilder: Ronja Lönnqvist

ggs 2d vit