Bra resultat och fina placeringar!

Läsåret 2017-18 avslutades med några riktigt goda nyheter. Våra ambitiösa och målmedvetna abiturienter fick som helhet bra betalt för sin insats i studentskrivningarna och vårt gymnasium uppnådde fina placeringar i gymnasierankingarna. 

Våra abiturienter har gjort ett fantastiskt jobb och det har varit roligt att följa med deras förberedelser inför studentproven. Det som började med stress på hösten utvecklades till ett slags säkerhet om att de kommer att gå bra. Faktum är att våra studenter har presterat bättre än vad man matematiskt kunnat estimera eller förvänta sig av dem på förhand. Det är en framgång som är ännu mer glädjande än placeringarna i rankingarna!


Det går ändå inte att förneka att det också är roligt att nå den bästa placeringen bland de finlandssvenska gymnasierna i YLE:s jämförelse. Däremot är det är ännu roligare att få en framskjuten placering i STT:s jämförelse eftersom den beaktar de studerandes utgångsläge. Det är självklart att det är lättare att nå högt upp i resultatlistorna med goda antagningsmedeltal, men STT mäter skillnaden mellan studenternas inträdesmedeltal och deras resultat i skrivningarna. Därför är vi särskilt glada över att rankas som landets 13:de bästa gymnasium i den jämförelsen. 

I det läget känns det extra bra att dimittera en fin skara studenter och önska dem lycka till med sina fortsatta studier! Tack ABI18 för gott samarbete!

Rankingarna finns här:

YLE: Gymnasiet Grankulla samskola bästa svenskspråkiga gymnasium

STT: STT:n valtakunnallisen lukiovertailun 20 kärkilukiota


Introbild hämtad från bifogad artikel, Miro Johansson, YLE.

ggs 2d vit