Frustration och förståelse i modellparlament

I det lilla gymnasiet i Kristinestad där jag själv gick i skola i slutet av 90-talet var internationella projekt allt annat än vanliga och jag ser med avund på alla de valmöjligheter som våra studerande erbjuds idag. GGs har projekt och studieresor som är kopplade till vissa kurser och ämnen och så finns det också de som är mer ämnesövergripande och kopplade till någon instans som Nordplus eller Erasmus+.
Alla former av internationellt samarbete är givande för dem som deltar - både studerande och lärare - och de utgör alla en viktig del i skolans arbete för global fostran. Jag vill nu ändå lyfta fram ett av skolans projekt, nämligen Model European Parliament (MEP).

MEP samlar unga delegater från hela EU
GGs har förmånen att vara en av endast fem skolor i Finland som deltar i MEP som fyra gånger per år samlar ungdomar från hela EU till konferenser där viktiga och aktuella frågor diskuteras. Under dessa konferenser är ungdomarna inte passiva åhörare som lyssnar på vuxna som talar om världens problem, utan de åker till konferenserna som delegater som tillsammans ska utarbeta lösningar till några av dagens viktigaste frågor.

Det upphör aldrig att fascinera mig hur smidigt ungdomarna träder in i rollen som europaparlamentariker och hur seriöst de tar sitt uppdrag. Under dagarna sitter de i kommittéer och får praktisk erfarenhet av internationellt samarbete genom att diskutera, förhandla och kompromissa med människor från vitt skilda bakgrunder. Ibland bor alla deltagarna tillsammans på vandrarhem och då kan diskussionerna ibland sträcka sig ända in på småtimmarna. Ännu vanligare är det ändå att deltagarna bor i värdfamiljer, vilket också har många fördelar i och med att det ökar förståelse för andra kulturer på ett helt annat sätt än turistresor.Nationell konferens i Finland i februari

Med tanke på de utmaningar som dagens ungdomar står inför med allt från klimatuppvärmning till ökad främlingsfientlighet är det viktigt att det finns projekt som MEP som inspirerar ungdomarna till samhällsengagemang och bereder dem möjlighet att uttrycka och utbyta åsikter. Jag uppmanar alla intresserade studerande att ansöka om att få delta i Finlands nationella konferens i februari. De som utmärker sig där får sedan möjlighet att representera Finland på en internationell konferens senare på våren eller under nästa läsår. På det här sättet kom Lola Lerche, Robin Schönberg och Stella Vuorio att vara skolans representanter på MEP nu under hösten.

Internationella erfarenheter
Lola Lerche säger att hon ville delta i MEP eftersom hon ville träffa andra ungdomar som håller sig uppdaterade om världens händelser, få se och uppleva en ny stad samt lära sig mer om hurdant kommittéarbete egentligen är. Efter att ha deltagit i MEP Europe i Köpenhamn kunde hon konstatera att hennes förväntningar uppfylldes till en del.

Lolas kommitté (Committee on Foreign Affairs) funderade på hur relationerna mellan EU och Ryssland kunde förbättras.
- Förenklat var det som så att först skrev vi ner alla problem som finns och som påverkar relationerna, varefter det var dags att börja jobba på lösningar till problemen en åt gången, beskriver Lola arbetet. Vi jobbade nästan hela tiden som en hel kommitte, alltså sittandes runt ett bord och genom att föra endast en officiell diskussion. Jag fick lära mig hur frustrerande det kan vara att vara tvungen att ta 15 personers åsikt i beaktande då man diskuterar något, men blev nöjd med slutprodukten. Det bästa i vår resolution var att den var varken för aggressiv eller förlåtande mot Ryssland.

Stella Vuorio och Robin Schönberg deltog i MEP Baltic Sea Region i Kaliningrad, en plats som säkert ganska få väljer som mål för en turistresa.
- Det kändes som en ganska omodern stad, inga hissar i husen, gammaldags tåg, bussar och spårvagnar utan tidtabeller, i allmänhet en stad som inte är så modern, beskriver Stella staden. Alla människor där älskade Ryssland och Putin skrämmande mycket, men alla var mycket gästvänliga och trevliga. Människorna var absolut det bästa med staden.

I Robins kommitté (Committee on Constitutional Affairs) diskuterade de hur man ska engagera unga i politik, vad EU borde göra åt ökad nationalism och populism och hur avståndet mellan den politiska eliten och EU:s medborgare kunde minskas.
- Skrivandet av en resolution kräver hårt arbete och extrem noggrannhet konstaterar Robin om kommittéarbetet. Det bästa med resolutionen är slutresultatet och självkänslan man får då den går igenom.Att tala inför publik

Att kunna kommunicera och uttrycka sig effektivt är en viktig färdighet som uppskattas stort i många branscher idag och MEP är ett utmärkt forum för studerande att lära sig om retorik och att tala inför publik. Lola säger att hon fick höra flera intressanta tal och att hon märkte att innehållet inte alltid är det som är mest avgörande. Robin håller med och säger att på konferensens plenum, då komittéerna presenterar resultatet av veckans arbete, är det inte fråga om vem som har den mest övertygande resolutionen, utan snarare vem som har den bästa kapaciteten att uttrycka sig själv. Stella tillägger att det viktiga då man håller tal är att man snabbt får med publiken och att man är klar och tydlig med vad man säger.

Nya insikter
Jag frågade alla tre på vilket sätt de tyckte att MEP var en lärorik upplevelse och om deltagandet i konferensen ledde till att de ändrade sin uppfattning om något.
- Jag fick många nya kontakter och utvecklade min egen uppfattning om omvärlden samt mina kunskaper i kommunikation och debatt, konstaterar Robin.
Lola funderar vidare:
- Fast man inte vill medge så har vi ju alla fördomar om hur det är i olika länder osv., men då man träffade människor från olika länder krossades en stor del av fördomarna vilket var trevligt och tankeväckande. Dessutom har jag en större uppskattning nu för alla typer av politiker och speciellt EU-parlamentariker, eftersom de måste ta i beaktande så många länders synvinklar och alla följder av de möjliga lösningar som finns till olika problem.
- Jag tycker att jag lärde mig en hel del om politik, om skillnader mellan olika länder också inom EU, att kommunicera bättre på engelska och att använda lite ryska.” säger Stella.

Text: Sarah Mattila, lektor i engelska och en av koordinatorerna för MEP
Bild: Lola Lerche och Mattlidens gymnasium

Läs mer om MEP här

ggs 2d vit