• GGs
  • SÖK TILL OSS
  • Antagning 2018
  • Info för åk 9 och föräldrar
ggs banner

PROFIL

Vi har ett brett utbud av egna kurser. Det gör att våra studerande kan specialisera sig på vissa ämnen eller områden redan i gymnasiet. Varje studerandes studieprogram består därför av just de ämnen och kurser som är viktiga för den egna framtiden.

Vi är en ”akademisk förskola” som på varierande sätt förbereder för högskolestudier. Vi har ett brett språkutbud och en betydande internationell verksamhet. Vi samarbetar inom flera internationella projekt och är en av fem skolor i Finland som deltar i Model European Parliament. Många studieresor hör till våra kurser.

Vi visar intresse för globala frågor och engagerar oss i internationellt biståndsarbete.

Läs mer om vår profil.

GOD GEMENSKAP

Hos oss går 300 ungdomar från åtta kommuner. De bor i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå, Vanda och Vichtis. Könsfördelningen är ganska jämn.

Utvärderingar visar att det råder en god stämning och att alla känner gemenskap med varandra också över årsklasserna.

Vi uppmuntrar ungdomarna att ta plats och att ta vara sig själva. Det råder ett okomplicerat förhållande mellan studerande och lärare som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt.

Se filmen Min skola.
Läs mer i vår broschyr.ANTAGNING 2018

Vi har 97 nybörjarplatser. Elevhandledarna i högstadierna hjälper till med ansökan som lämnas in via studieinfo under perioden 20.2 - 13.3.2018.

De senaste sex åren har medeltalsgränsen för att få en studieplats varierat mellan 7,5 och 8,31. År 2017 krävdes 8,08 för att bli antagen.

Resultatet av antagningen publiceras torsdagen den 14.6.2018. 


INFO OCH BESÖK

Vi höll INFO för åk 9 och föräldrar onsdagen den 17.1.2018 kl. 18.30. Vår verksamhet presenterades av både ungdomar och personal.

Före det fanns vi på följande utbildningsmässor:
Grankulla: GEA-info 7.12 kl. 18.00 i Hagelstamska skolan
Esbo: Info om andra stadiet 12.12 kl. 17.30 i Iso Omenas bibliotek

Vi erbjöd också elever i åk 9 möjlighet att följa med en vanlig skoldag. Det skedde enligt överenskommelse i december-februari och gav en djupare insikt i vår vardag och konkreta upplevelser av undervisningen i gymnasiet. Anmälan gick via elevhandledarna i grundläggande utbildningen.

 

TÅG OCH BUSS

Vi finns nära Grankulla järnvägsstation och flera busslinjer går förbi skolan. Reseplaneraren ger info om lättaste vägen att ta sig till oss.

ggs 2d vit