• GGs
  • SÖK TILL OSS
  • Antagning 2019
  • Ta emot studieplats

Ta emot studieplats

Namnen på de antagna publiceras torsdagen den 13.6.2019 kl. 9.00. Listan finns här på vår webb och på skolans ytterdörr. Studieinfo informerar också de sökande om antagningen genom e-post som skickas till dem som deltagit i den gemensamma antagningen. Om du fått en studieplats bör du gå till väga på följande sätt för att ta emot platsen:

1. Vi önskar att du besöker skolans kansli torsdag 13.6 eller fredag 14.6 kl. 9.00-15.00. Ta med avgångsbetyget från grundskolan.

2. Om du inte själv kan besöka skolan 13-14.6 kan en nära anhörig myndig person företräda dig med fullmakt. Skicka i så fall fullmakt och avgångbetyg från grundskolan med den person som företräder dig. 

3. Endast om du inte kan besöka skolan själv eller ha någon som företräder dig med fullmakt önskar vi att du tar emot studieplatsen direkt på Studieinfos portal enligt de instruktioner som anges i e-posten från Studieinfo. Vi önskar ändå att du bekräftar att du tar emot din studieplats före kl. 14.00 fredag 15.6. Om du bekräftar studieplatsen via studieinfo ber vid dig också att under torsdag 13.6 eller fredag 14.6 ringa studiehandledare (Antonia Lindqvist, 050 505 8315) för att kontrollera om vi har frågor gällande dina kursval och för att komma överens på vilket sätt skolan kan leverera den information som är viktig att dig får redan under sommaren.

För att bäst kunna förmedla den information som nya studerandebehöver för en lyckad skolstart i augusti och för att diskutera deras kursval rekommenderar vi starkt att alla antagna eller någon företrädare för dem personligen besöker skolan under nämnda dagar.
ggs 2d vit