• GGs
  • SÖK TILL OSS
  • Antagning 2018
  • Ta emot studieplats

Ta emot studieplats

Namnen på de 97 antagna publiceras torsdagen den 14.6.2018 kl. 9.00. Listan finns här på vår webb och på skolans ytterdörr. Studieinfo informerar också de sökande om antagningen genom e-post som skickas till dem som deltagit i den gemensamma antagningen. Om du fått en studieplats bör du gå till väga på följande sätt för att ta emot platsen:

1. Vi önskar att du besöker skolans kansli torsdag 14.6 eller fredag 15.6 kl. 9.00-15.00. Tag med dig ditt avgångsbetyg från grundskolan!

2. Om du inte själv kan besöka skolan 14-15.6 kan du skriva en fullmakt till en nära anhörig myndig person som kan företräda dig. Skicka fullmakten och ditt avgångbetyg  från grundskolan med den person som företräder dig. 

3. Endast om du inte kan besöka skolan själv eller ha någon som företräder dig med fullmakt önskar vi att du tar emot studieplatsen direkt på Studieinfos portal enligt de instruktioner som anges i e-posten från Studieinfo. Vi önskar ändå att du bekräftar att du tar emot din studieplats före kl. 14.00 fredag 15.6. Om du bekräftar studieplatsen via studieinfo ber vid dig också att under torsdag 14.6 eller fredag 15.6 ringa vår studiehandledare (Antonia Lindqvist, tel. 050 505 8315) för att kontrollera att vi inte har frågor vad gäller dina kursval och för att komma överens om på vilket sätt skolan kan leverera den information som är viktig att du får redan under sommaren.

För att bäst kunna förmedla den information som de nya studerandena behöver för en lyckad skolstart i augusti och diskutera deras kursval rekommenderar vi starkt att de antagna eller någon företrädare för dem personligen besöker skolan under nämnda dagar.

ggs 2d vit