• GGs
  • STUDIER
  • Ämnen och kurser
  • Kurslitteratur

Kurslitteratur 2017-2018

Om inget förlag anges är förlaget Schildts & Söderströms

Modersmål

N-MO 1-3 Ingen kurslitteratur    
N-MO 4-5 Tusen och en text, digitalt läromedel    
MO 6-19 Ingen kurslitteratur    

Finska A

FINA 1 Ovi auki 1 Brännström m.fl. Schilds & Söderströms
FINA 2 Ovi auki 2 Brännström m.fl. Schilds & Söderströms
FINA 3 Ovi auki 3 Brännström m.fl. Schilds & Söderströms
FINA 4 Ovi auki 4 Brännström m.fl. Schilds & Söderströms
FINA 5 Ovi auki 5 Brännström m.fl. Schilds & Söderströms
FINA 6 Ovi auki 6 Brännström m.fl. Schilds & Söderströms
FIA 8 Ingen lärobok    
FIA 11 Ingen lärobok    

Modersmålsinriktad finska

  Särmä.Suomen kieli ja kirjallisuus Haapala et al Otava

Engelska A

ENA 1 Ingen lärobok    
ENA 2 Ingen lärobok    
ENA 3 New Profiles 3 (Swedish edition)    
ENA 4 Profiles 4 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 5 Profiles 6 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 6 Profiles 6 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 7 Profiles 7 (Swedish edition) Ikonen m.fl.  
ENA 8 Ingen lärobok    
Ena 12 Ingen lärobok    

Tyska A

TYA 1 Genau 1    
TYA 2 Genau 2    
TYA 3 Genau 3    
TYA 4 Genau 4    
TYA 5 Genau 5    
TYA 6 Genau 6    
TYA 7 Genau 7-8, So stimmt es! (grammatikbok)    
TYA 8 Ingen lärobok    
TYA 10 Genau 7-8, So stimmt es! (grammatikbok)    

Tyska B2

TYB2 1 Panorama Deutsch 1-3 (textbok + övningsbok)    
TYB2 2 Panorama Deutsch 1-3 (textbok + övningsbok)    
TYB2 3 Panorama Deutsch 1-3 (textbok + övningsbok)    
TYB2 4 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB2 5 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB2 6 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB2 7 Abi Deutsch    
TYB2 8 Abi Deutsch    

Tyska B3

TYB3 1      
TYB3 2      
TYB3 3 Panorama Deutsch 1-3 (textbok + övningsbok)    
TYB3 4 Panorama Deutsch 1-3 (textbok + övningsbok)    
TYB3 5 Panorama Deutsch 1-3 (textbok + övningsbok)    
TYB3 6 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB3 7 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    
TYB3 8 Panorama Deutsch 4-6 (textbok + övningsbok)    

Franska B2

FRB2 1 Voilà 2, svensk version    
FRB2 2-3 Voilà 2 och 3, svenska versioner    
FRB2 4-5 Voilà 3 och 4, svenska versioner    
FRB2 6-8 Voilà 4 svensk version
Voilà 5 och Voilà 6, finska versioner
  S&S
Otava

Franska B3

FRB3 1-2 Voilà 1, svensk version    
FRB3 2-3 Voilà 2, svensk version    
FRB3 4-5 Voilà 2, Voilà 3, svenska versioner    
FRB3 6-8 Voilà 3, Voilà 4, svenska versioner    
FRB3 9-10 Voilà 4 svensk version
Voilà 5 och Voilà 6, finska versioner
  S&S
Otava

Ryska

RYB2 4-6 Ateljé 2    
RYB3 9-10 Kafe Piter 2 & 3 (finsk version)   Finnlectura

Spanska

SPB2 1+2 Caminando 2 (Fjärde upplagan) Kultur och Natur (Ad Libris)  
SPB2 3+4 Caminando 3 (Fjärde upplagan) Kultur och Natur (Ad Libris)  
SPB2 5+6 Caminando 4 (Fjärde upplagan, utkommer hösten 2017)  Caminando: Kultur och Natur (Ad Libris)   
SPB2 7 Abi spanska, Acierto  S&S, Otava  
SPB2 8 Abi spanska, Acierto S&S, Otava  
SPB3 6 Caminando 3 (Fjärde upplagan) Kultur och natur (Ad Libris)  
SPB3 7-8 Caminando 3-4 (Fjärde upplagan) Kultur och natur (Ad Libris)  
SPB3 9 Abi spanska, Acierto  S&S, Otava  
SPB3 10 Abi spanska, Acierto  S&S, Otava  

Kort matematik

 Nya läroplanen, åk 1 och 2    
MAG 1 MA1, Matematik gemensam, Tal och talföljder Österberg Leif  OBS! Mer info här.
MAB 2 MA2 Kort, Uttryck och ekvationer  Markku Ekonen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 3 MA3 Kort, Geometri Sanna Hassinen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 4 MA4 Kort, Matematiska modeller Sanna Hassinen m.fl.  OBS! Mer info här.
MAB 5 Sigma 5 Statistik och sannolikhet Sanna Hassinen m.fl.  
MAB 6 Sigma 7 Ekonomisk matematik Stenberg Carola  
MAB 7 MA7 Kort, Matematisk analys Utkommer i början av 2018  
MAB 8 Ingen bok, eget material    
 Äldre läroplanen, åk 3    
MAB 6 Meddelas på Wilma    
MAB 7 Sigma 7 Ekonomisk matematik Stenberg Carola  
MAB 8 Kort matematik 8 Matematiska modeller III Salenius Jan-Anders  
MAB 9 Sigma 9, Repetition
 Österberg m.fl.  

Lång matematik

MAG 1 MA1, Matematik gemensam, Tal och talföljder Österberg Leif  OBS! Mer info här.
MAA 2  MA2 Lång, Polynomfunktioner och polynomekvationer S&S  OBS! Mer info här.
MAA 3 Ma3 Lång Geometri S&S  
MAA 4  Ma4 Lång Vektorer S&S  
MAA 5 Ma5 Lång Analytisk geometri S&S  
MAA 6-9 Meddelas senare    
MAA 10 Ellips 10 Kontkanen-Lillhonga m.fl.  
MAA 11-12 Ingen lärobok    
MAA 13 Ellips 13 Kontkanen-Burman m.fl.  
MAA 14 Ingen lärobok    
MAA 15 Ingen lärobok    

 

Matematik

Läroböckerna i både kort och lång matematik ges ut av Schildts & Söderströms. Böckerna finns både som klassiska böcker och som elektroniska böcker. Till den elektroniska boken hör också extra material s.s. filmer hur man löser en del av modellexemplen, interaktiva övningar samt lösningar till bokens övningsuppgifter. Studerande kan välja mellan fyra alternativ:

1. Köper boken från en bokhandel eller direkt från förlaget.
2. Köper en sex månaders licens av den elektroniska boken.
3. Köper en 48 månaders licens av den elektroniska boken.
4. Köper både den klassiska boken samt den elektroniska.

Alternativ 2 – 4 kan endast köpas av förlaget, mer info om böckerna i kort matte hittas här och info om böckerna i lång matte hittas här. Om man klarar kursen med det första försöket klarar man sig bra med en sex månaders licens.

Biologi

BI 1 Korall - Livet och evulutionen Otava (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen)  
BI 2 Korall 2 Ekologi och miljö Otava (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen)  
BI 3 Korall 3 Cellen och ärftligheten Otava (Idänpirtti, Suutarinen, Tuominen)  
BI 4 Meddelas senare    
BI 5 Meddelas senare    
BI 6 Ingen lärobok    
BI 10 Ingen lärobok    

Geografi

GE 1 Zenit Ge 1 - En värld i förändring Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  
GE 2 Zenit 2 Den blå planeten Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  
GE 3 Zenit 3 En gemensam värld Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  
GE 4 Zenit 4 Geomedia Otava (Brander, Hiekka, Paarlahti, Ruth & Ruth)  

Kemi

KE 1 Kemi överallt Hannele Hagström   S&S  
KE 2 Människans kemi och kemin i livsmiljön Hannele Hagström  S&S  
KE 3 Reaktioner och energi Hannele Hagström  S&S  
KE 4 Kemi 4 - Metaller och material Kaila m.fl.  S&S  
KE 5 Kemi 5 - Kemisk jämvikt Kaila m.fl.  S&S  
KE 6 Kemi 6 - Repetition Kaila m.fl.  S&S  

Fysik

FY 1-3 elektronisk bok via Tabletkoulu, kod meddelas vid kursstart    
FY 4-6 Meddelas vid kursstart    
FY 8 ny läroplan (andra årets studerande): ingen bok    
FY 7-8 gammal läroplan (abiturienter ) Fysik 7 och 8  Lehto, Luoma m.fl.  
FY 9 Ingen bok    
FY 11 Ingen bok    

Religion (ev-luth)

RE 1 Religionernas mångfald (e-bok går lika bra som vanlig bok)  Fredriksson m.fl. Schildts & Söderström
RE 2 Kristendomens mångfald  Fredriksson m.fl. Schildts & Söderström

Livsåskådningskunskap

LK 1-2 Meddelas senare    

Filosofi

FI 1-8 Meddelas senare    

Samhällslära

SL 1 Samhället Enström m.fl.  
SL 2 Ekonomin Lindholm, Ahlfors  
SL 3 Integration - Finland, Europa och en värld i förändring Ojanen, Gripenberg m.fl.   
SL 4 Lagkunskap för gymnasiet Linnainmaa m.fl.  
SL 5 Abi Samhällslära Kohi m.fl.  
SL 6 Ekonomin Lindholm, Ahlfors  
SL 7-8 Inget tryckt läromedel    

Historia

N-HI 1 Labyrint 1 Gullberg och Lindholm  
N-HI 2 Labyrint 2 Gullberg och Lindholm  
N-HI 3 Självständighet Lindholm  
N-HI 4 Labyrint 1 Gullberg och Lindholm  
N-HI 5 Österland Lindholm  
N-HI 7 Självständighet + Labyrint 2 Lindholm + Gullberg och Lindholm  
N-HI 8 Meddelas senare    
N-HI 9 Självständighet + Labyrint 2 Lindholm + Gullberg och Lindholm  
HI 6 Inget tryckt läromedel    
HI 9 Inget tryckt läromedel    
HI 10 Självständighet Lindholm  
HI 13 Inget tryckt läromedel    

Psykologi

PS 1 Psykisk aktivitet och lärande (GLP16)  Digitalt läromedel från Tabletkoulu  
PS 2 Människans utveckling (GLP16)  Digitalt läromedel från Tabletkoulu  
PS 3 Människan som informationsbehandlare (GLP16)  Digitalt läromedel från Tabletkoulu  
PS 4 Meddelas senare    
PS 5 Psykologi för gymnasiet 5    
PS 6 Socialpsykologi    
PS 7 Ingen lärobok    

Hälsokunskap

HÄ 1 Puls 1        
eller Syke 1
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen Lehtinen Paakkari
Otava
Edita
HÄ 2 Puls 2
eller Syke 2
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen Lehtinen Paakkari
Otava
Edita
HÄ 3 Puls 3
eller Syke 3
Lipponen Mäkelä Sihvola
Lehtinen Lehtinen Paakkari
Otava
Edita
HÄ 4-6 Ingen lärobok    

Musik

MU 1 Coda 1: Musiken och jag
(tredje reviderade upplagan 2013)
Danielsson-Lindholm  
MU 2 Coda 2: Ett flerstämmigt Finland
(andra upplagan 2015)
Danielsson-Lindholm  
ggs 2d vit