• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Elevmedverkan
  • Tutorer

Tutorer

Tutorerna har som uppgift att stöda de nya studerandena och jobbar för trivseln och samhörigheten i skolan. Tutorerna jobbar i team i de olika basgrupperna och varje enskild tutor fungerar som mentor åt en mindre grupp inom basgruppen. Tutorerna handleder och hjälper i frågor som gäller studierna, praktiska frågor eller initiativ till verksamhet som bidrar till trivsel, gemenskap och välmående i skolan.

Här presenterar årets tutorer sig:

Läs mer om tutorverksamheten på tutorernas egen webbplats 

Lägerskola i Högsand 2017
Lägerskola i Högsand 2015
Lägerskola i Högsand 2014tutorerTutorerna läsåret 2016-17

ggs 2d vit