• GGs
  • VÅR SKOLA
  • Elevmedverkan
  • Tutorer

Tutorer

Tutorerna är en grupp andra årets studerande som har som uppgift att stöda skolans nya studerandena och de jobbar för trivseln och samhörigheten i skolan. Tutorerna handleder och hjälper också i frågor som gäller studierna, praktiska frågor eller initiativ till verksamhet som bidrar till trivsel, gemenskap och välmående i skolan. Följ instagramkontot @ggstutorer18 för mer info!

Introdag i Kunstenniemi 2018
Lägerskola i Högsand 2017

Lägerskola i Högsand 2015
Lägerskola i Högsand 2014

tutorer 18

ggs 2d vit